Calendar
Join >
The Historical Society of Israel

Scholarly Activities

  • בקהילת ההיסטוריונים

  • קול קורא לסדנה החמישית ע"ש הרסגור לחוקרי העת החדשה המוקדמת - מועד הגשה אחרון 31.12.2016 -  לחץ כאן לפירוט
  • קול קורא לסדנה לחוקרים צעירים - היסטוריה של יהודי ארצות האסלאם - מועד הגשה אחרון 31.1.2017 -  לחץ כאן לפירוט