כנסים

זוכה 'עם ועולם' למאמר המצטיין לשנת תשפ"א ד"ר מיכאל לוקין

החברה ההיסטורית שמחה לבשר על הזוכה בפרס עמותת 'עם ועולם' והחברה ההיסטורית למאמר מצטיין בהיסטוריה לשנת תשפ"א:

לד"ר מיכאל לוקין על מאמרו "שיר הערש המסורתי ביידיש כיצירה מזרח-אשכנזית", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי לג (תש"ף), עמ' 188-133.