פרסי תלמידים

החברה ההיסטורית הישראלית מחלקת מידי שנה פרסים לתלמידים שכתבו עבודות מצטיינות בתחומי ההיסטוריה. עבודות הגמר, ברמה של חמש יחידות לימוד, נשפטות על ידי ועדה אקדמית על פי אמות המידה המחמירות ביותר. בשנים האחרונות זכו בפרסים עבודות שתרמו תרומה של ממש למחקר ההיסטורי והפגינו רמה גבוהה של כתיבה.

ניתן להגיש מועמדות לאחר פרסום ה'קול קורא' באתר ובדפי המדיה החברתית של החברה ההיסטורית הישראלית. כל פרטי הגשת המועמדות יימצאו בפרסום. את המועמדות יש להגיש לכתובת המייל:

[email protected]