אימפריות מתנגשות בשלהי העת העתיקה/ גלן באוארסוק

אימפריות מתנגשות בשלהי העת העתיקה מבוסס על
הרצאות שנשא ההיסטוריון הנודע גלן ו' בָּאוּאֶרסוֹק במסגרת 'במת ירושלים להיסטוריה
על שם מנחם שטרן', מטעם החברה ההיסטורית הישראלית. בחיבור מציג באוארסוק בירור
מעמיק של ההתפתחויות הפוליטיות בחצי האי ערב על סף עלייתו של האסלאם. הוא דן בצמיחת
אתיופיה הנוצרית ובסכסוך עם היהודים בחצי האי ערב ומתאר את נפילת ירושלים לידי הקיסרות
הסָסָנית-הפרסית בראשית המאה השביעית.

בתיאור
האירועים בירושלים מבליט באוארסוק את חשיבותה של תבוסת הכוחות הססניים-הפרסיים בידי
הקיסרות הביזנטית, וטוען שהדבר ערער את יציבות האזור ויצר הזדמנות לעליית האסלאם
ולהצלחתו הצבאית בכיבושיו במאה השביעית. בהסתמכו על קריאה מדוקדקת בטקסטים ששרדו,
באוארסוק מעמיד באור חדש את היחסים המורכבים בין הכוחות הביזנטיים, האתיופיים
והפרסיים לבין כוחות האסלאם המתעוררים והולכים.

גלן ו' בָּאוּאֶרסוֹק, פרופסור אמריטוס להיסטוריה של העת העתיקה, לימד במכון
ללימודים מתקדמים בפרינסטון. בין ספריו האחרונים: From Gibbon to Auden:
Essays on the Classical Tradition (2009); The Throne of Adulis: Red Sea Wars
on the Eve of Islam (2013); The Crucible of Islam (2017).