אקדמיה בין גדרות תיל/ רון רובין

כמעט 400 אלף שבויי מלחמה גרמנים הובאו לארצות הברית במהלך מלחמת השנייה ופוזרו במחנות זמניים ברחבי המדינה. בממשל ובצמרת הצבא האמריקאיים התעוררו ויכוחים בנוגע לאופן שבו יש לשכנע את השבויים במעלותיהן של השיטה הדמוקרטית והתרבות האמריקרית וברוע הטמון באידיאולוגיה הנאצית

בספרו אקדמיה בין גדרות תיל בוחן פרופ' רון רובין את המנגנון שהופקד על החינוך מחדש של החיילים הגרמנים, ומציג את הדמויות העיקריות במערך הייחודי- רבים מהם מרצים למדעי הרוח שגויסו לצבא אשר קבעו את התכנים והשיטות.