האומה בהיסטוריה/ אנתוני ד. תומס

כבר שלושים שנה ויותר נחשב אנתוני סמית לאחד התיאורטיקנים המרכזיים בחקר הלאומיות. בזה אחר זה הוא פרסם שורה מרשימה של ספרים הנחשבים ציוני דרך בהבנת התופעה של האומות והאתניות. עבודתו המחקרית מצטיינת הן בחדות מושגית ובתחכום תיאורטי והן בידע ובהבנה היסטוריים נרחבים. כתיבתו מתאפיינת בחיפוש עקבי אחר הקשר בין האתניות הטרום מודרנית ללאומיות שבאה אחריה, ובחתירה בלתי נלאית לתיאוריה מאחדת או לפרדיגמה מוסכמת, שיקיפו את מירב הבעיות והנושאים הכלולים בלאומיות.

בספרו האומה בהיסטוריה הבשילו והגיעו לכל גיבוש כמה מרעיונותיו המנחים בנושאים אלה.

אנתוני סמית הוא פרופסור ב-LONDON SCHOOL OF ECONOMICS. בין ספריו הידועים ביותר: - (1991) ; NATIONALISM - (6891) ; NATIONAL IDENTITY - (8991) ; THE ETHNIC ORIGINS OF NATIONS AND MODERNISM