כתב עת זמנים

הרבעון להיסטוריה זמנים נוסד בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ביוזמתם של צבי יעבץ, שאול פרידלנדר וחיים שקד בשנת 1979. בעבר ערכו אותו עדית זרטל, נעמה שפי, מירי אליאב-פלדון ואיריס רחמימוב, וכיום הוא נערך בידי גדי אלגזי, גיא מירון ומירי שפר-מוסנזון. כתב העת מתפרסם בשיתוף פעולה בין בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה והחברה ההיסטורית הישראלית, ורואה אור בלמדא – ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה. 

לינק לאתר