קולות קוראים כנסים

מדי שנה החברה ההיסטורית הישראלית מפיקה ולוקחת חלק במספר כנסים. ה'קולות קוראים' לכנסים הללו יתפרסו בדף זה, בנוסף למדיה החברתית של החברה.