קולות קוראים פרסים ומלגות

מדי שנה החברה ההיסטורית הישראלית מחלקת פרסים ומלגות שונות. בדף זה יתפרסו הקולות הקוראים הרלוונטיים, בנוסף לפרסומם במדיה החברתית של החברה.