הנהלה
פרופ' אורית רוזין

מחקריה של אורית רוזין עניינם בהיסטוריה של המשפט, בהיסטוריה תרבותית וחברתית, ובהיסטוריה של רגשות. עבודתה מתמקדת בחקר ההיסטוריה של הציונות, היישוב ומדינת ישראל.  ספרה הראשון חובת האהבה הקשה, יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים (2008) זכה בפרס יונתן שפירא מטעם האגודה ללימודי ישראל (Association for Israel Studies) ב-2009; ספרה השני – A Home for all Jews: Citizenship, Rights and National Identity in the New Israeli State (2016) זכה כפיינליסט בפרס ג'ורדן שניצר מטעם האגודה ללימודי יהדות (Association for Jewish Studies)  ב-2018. בימים אלה היא משלימה כתיבתו של ספר שעניינו רגשותיהם של הישראלים  כלפי הסכסוך הישראלי-ערבי בין השנים 1967-1949.