כנסים

מחאת החברה ההיסטורית הישראלית וראשי החוגים להיסטוריה כנגד פרעות חווארה

נבלה נעשתה בישראל וכתם שחור מאפיל על ההיסטוריה היהודית. פורעים יהודים יצאו בעיירה חווארה למסע הרס וחורבן כדי להשחית באלימות קיצונית ולהטיל אימה על אוכלוסיה אזרחית פלסטינית שתחת כיבוש ישראלי. לבנו מתכווץ מאימה לנוכח הפוגרום שנעשה בשם הדת לכאורה ותחת חסות המהפכה המשטרית. במבט היסטורי אנו חוזים כעת בהתעצמות הקבוצות הקנאיות הלאומניות שמבקשות למוטט את יסודות הציונות, המדינה והבית המשותף. כמו בפוגרומים הנוראים בעבר, גם הפעם לפורעים תחושה של היתר שלטוני לנקמה ספונטנית. הכאב על קורבנות הטרור גדול, אבל אין בו כדי להצדיק את הפוגרום בחווארה. שריפת העיירה היא ביטוי לגזענות חסרת גבולות, לקריסת שלטון החוק ולרמיסת המוסר האנושי. חברי וחברות הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית, ראשי החברה בעבר ובהווה וראשי החוגים להיסטוריה מביעים בזאת שאט נפש לנוכח מעשי הפשע. אנו מוחים בתוקף כנגד ההתנקשות בעקרונות הצדק, החירות והשיוויון שבמגילת העצמאות, במוסדות החוק והמשפט וביסודות הדמוקרטיה.  

על החתום:

פרופ' שמואל פיינר, ראש החברה ההיסטורית הישראלית

פרופ' יוסף קפלן, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מירי אליאב פלדון, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' משה סלוחובסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' תמר הרציג, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אפרים שהם שטיינר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' דב סטוצ'ינסקי, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' דברה קפלן, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רענן ריין, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר סדריק כהן סקלי, אוניברסיטת חיפה

ד"ר מיכה פרי, אוניברסיטת חיפה

פרופ' גדי שגיב, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר איריס סולימני, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' רם בן שלום, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר צור שלו, אוניברסיטת חיפה

פרופ' רות ג'יניאו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' הלל ניומן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' כנה ורמן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' עמנואל פרידהיים, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' דורון אברהם, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' איריס רחמימוב, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר איה אלידע, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יצחק חן, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יובל רוטמן, אוניברסיטת תל אביב