ד"ר יעקב פלקוב


הזוכה לשנת תשפ"א: ד"ר יעקב פלקוב עבור הספר: "מרגלי היערות: פעילותם של הפרטיזנים הסובייטים "1941-1945