מיכאל לוקין

מיכאל לוקין, "שיר הערש המסורתי ביידיש כיצירה מזרח-אשכנזית", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי לג (תש"ף), עמ' 188-133
לינק למאמר-> https://tinyurl.com/jerustudjewifolk