ציון

כתב העת ציון, היוצא לאור בירושלים מאז שנת תרצ"ו (1935) נחשב לכתב העת המרכזי בתולדות עם ישראל. מייסדיו היו פרופ' בן-ציון דינור ופרופ' יצחק בער, וחוקרים מן השורה הראשונה היו עורכיו. ציון עוסק בתולדות עם ישראל לכל תקופותיהן, למן תקופת המקרא ועד לעת החדשה. משתתפים בו טובי ההיסטוריונים וההיסטוריוניות בארץ ובעולם, וכן חוקרים וחוקרות מדיסציפלינות קרובות, השופכים אור על תולדות ישראל מהיבטים ספציפיים. כתב העת מייחד מקום נכבד לביקורות ספרים, ומדור הספרים בציון משמש במה עדכנית לפרסומים חדשים במקצוע ההיסטוריה המאמרים המוגשים למערכת והמתפרסמים בכתב העת עוברים שיפוט של קריינים מהשורה הראשונה (לקטורה), כמקובל בכתבי עת מדעיים בארץ ובעולם.

לרכישת כתב העת

ציון רואה אור 4 פעמים בשנה

עורכיו הם

פרופ' שמואל פיינר

פרופ' יונתן פרייס

פרופ' מרים פרנקל

מזכיר המערכת: יחזקאל חובב

הגשת מאמרים

המבקשים להציע מאמר לציון מוזמנים לפנות אלינו בכתובת [email protected]

את המאמר יש להגיש על פי ההנחיות להגשת כתב היד

ככלל, כתב העת לא מקבל לפרסום מאמרים שראו אור בעבר, בעברית או בשפות אחרות, אך המערכת תשקול לעתים תרגום לעברית של מאמרים בעלי חשיבות מיוחדת

רק חברים בחברה ההיסטורית יכולים להגיש מאמרים לפרסום בכתב העת

 

להצטרפות לחברה ההיסטורית