כנסים

הצלת לימודי ההיסטוריה בבתי הספר בישראל
כנסים
עצרת חירום
27 ינו 2022
הצלת לימודי ההיסטוריה בבתי הספר בישראל

הכנס נערך באמצעות הזום ב-27.1.22 וניתן לצפות בו כאן: https://www.youtube.com/watch?v=KufdMKriRtQ

לימודי ההיסטוריה בבתי הספר בישראל, שבמשך דורות היו בסיס לזהות הלאומית, האזרחית והאנושית, נמצאים היום בסכנה!

אנו היסטוריונים והיסטוריוניות, מורים ומורות, תלמידים ותלמידות מבקשים להתריע בפני קובעי מדיניות החינוך ומעצבי ההכשרה המדעית בישראל מפני ההשלכות החמורות של המהלכים האחרונים שגרמו לצמצום הוראת ההיסטוריה ולפיחות במעמדו של המקצוע בתוכנית הלימודים הישראלית. הימים ימי חירום וחרדה שדוחקים לכאורה כל נושא אחר מסדר היום הציבורי, אבל להמעטת  הידע ההיסטורי ולפגיעה אנושה ביכולת הבנת העבר היהודי, הישראלי והכלל אנושי השלכות גורליות שאין להקל בהן ראש.

החברה ההיסטורית הישראלית, הפועלת שנים רבות לטיפוח, להעמקה ולשכלול של תודעת העבר במדינת ישראל  נענתה לקולות המצוקה העולים מן השטח ומקיימת ביום חמישי, כ"ה בשבט תשפ"ב, 27 בינואר 2022, בשעה 18:00 ובאמצעות הזום, עצרת חירום מיוחדת.  

לנוכח הרפורמה המתגבשת בחודשים האחרונים בשיטות הערכת הישגי התלמידים במקצועות מדעי הרוח, ובניהול קבלת ההחלטות על סדרי העדיפויות והפניית משאבים ללימוד מקצועות אלו, מצאנו לנכון להביע את דאגתנו העמוקה לעתיד לימודי ההיסטוריה.

לימוד ההיסטוריה הוא ייסוד הבניית הזהות שלנו, כפרטים, כאזרחים וכחברה. יתרה מכך, הכרת העבר על כל צדדיו היא מפתח ליצירת זהות רחבה, מכלילה ומכבדת תרבויות אחרות, קרובות כרחוקות.

רכישת כלים לחשיבה היסטורית היא תנאי הכרחי לפיתוח חשיבה מדעית וחיונית לטיפוח המדע הישראלי. המחקר האקדמי שנועד לחשוף את מאורעות העבר, לערער על מוסכמות ולקרב את ידיעת העבר לציבור, תלוי בהצלחת לימודי ההיסטוריה בבתי הספר.

אנחנו סמוכים ובטוחים שמשרד החינוך חותר לשימור ולשכלול לימודי ההיסטוריה וכי אנשי המקצוע פועלים מתוך עמדה זו. עם זאת, לנוכח ניסיון העבר בו ראינו שכאשר לימודי ההיסטוריה – הזהות שלנו – נתונים לכוחות השוק, התלמידים אינם מקבלים את החשיפה הראויה, את הידע הנכון או את הכלים המקצועיים  כדי להכיר, לאהוב ולהעריך את חקר העבר.

אנו פונים על כן למשרד החינוך למנות בהקדם וועדה מקצועית מיוחדת שתורכב  ממורים ומורות להיסטוריה, מנחים ומנחות להוראת ההיסטוריה והיסטוריונים והיסטוריוניות מסגל המוסדות להשכלה גבוהה, כדי לדון במשותף על הרחבה והעמקה של לימודי העבר היהודי והכללי ועל שינויים בשיטות הערכת ההישגים ובהוראת ההיסטוריה בבתי הספר.

יכול לעניין אותך גם