הנהלה
פרופ' אברי בר-לבב

פרופ' אבריאל בר-לבב מהאוניברסיטה הפתוחה הוא ראש תחום מדעי היהדות במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים מוסלמים, ועורך שותף של כתב העת Zutot: Perspecives on Jewish Culture (Brill). מחקריו עוסקים בהיסטוריה אינטלקטואלית של היהודים בעת החדשה המוקדמת, בתפיסות יהודיות של המוות, בתולדות הספר היהודי, במאגיה יהודית ובכתיבה אישית. בין הספרים שערך (יחד עם שותפים): 'דרך ספר: שי לזאב גריס' (כרמל, 2021); בדרך אל המודרנה: שי ליוסף קפלן (מרכז זלמן שזר, 2018); Studies in Contemporary Jewry, vol. 31 (2020): Textual Transmission in Modern Jewish Culture; Death in Jewish Life: Burial and Mourning Customs among Jews of Europe and Nearby Communities (De Gruyter, 2014) 

מאמרו 'אינטימיות טקסטואלית וברית הקריאה בין גירוש ספרד לאמסטרדם' זכה בפרס עם ועולם למאמר מצטיין בהיסטוריה לשנת 2020.