הנהלה
פרופ' אברי בר-לבב

פרופ' אבריאל בר-לבב מלמד במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. מחקריו עוסקים בהיסטוריה אינטלקטואלית של היהודים בעת החדשה המוקדמת, בתפיסות יהודיות של המוות, בתולדות הספר היהודי, במאגיה יהודית ובכתיבה אישית. סדרת ספרים שכתב יחד עם משה אידל וכותבים נוספים, שער לקבלה: נתיבות למיסטיקה יהודית, הופיעה בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה (2022). בין הספרים שערך (יחד עם שותפים): 'דרך ספר: שי לזאב גריס' (כרמל, 2021); בדרך אל המודרנה: שי ליוסף קפלן (מרכז זלמן שזר, 2018); Studies in Contemporary Jewry, vol. 31 (2020): Textual Transmission in Modern Jewish Culture; Death in Jewish Life: Burial and Mourning Customs among Jews of Europe and Nearby Communities (De Gruyter, 2014)

הוא עורך שותף של כתב העת Zutot: Perspectives on Jewish Culture (Brill).

מאמרו 'אינטימיות טקסטואלית וברית הקריאה בין גירוש ספרד לאמסטרדם' זכה בפרס עם ועולם למאמר מצטיין בהיסטוריה לשנת 2020.