פרסי תלמידים

מדי שנה מחלקת החברה ההיסטורית הישראלית פרסים לתלמידים שכתבו עבודות מצטיינות במגוון תחומי ההיסטוריה. ועדה אקדמית שופטת את עבודות הגמר – בהיקף חמש יחידות לימוד – על פי אמות המידה המחמירות ביותר. בשנים האחרונות זכו בפרסים עבודות שתרמו תרומה של ממש למחקר ההיסטורי והפגינו רמת ידע גבוהה. ניתן להגיש מועמדות לאחר פרסום ה'קול קורא' באתר ובדפי המדיה החברתית של החברה ההיסטורית הישראלית.