historical home – 14/10/21

החברה

ההיסטורית

הישראלית

החברה ההיסטורית הישראלית היא ארגון המאגד תחתיו את חוקרי העבר במדינת ישראל. קהילת המחקר היא קהילה מגוונת ותוססת הכוללת דורות של חוקרים וחוקרות העוסקים בתחומי מחקר שונים, מחקר העולם העתיק ועד היסטוריה עולמית עכשווית, המקדמים את המחקר בתחום ההיסטוריה.

לקרוא עוד

כנסים

כתבי עת

כתב עת ציון

מלשון דיבור לשפת תרבות
כתב העת ציון, היוצא לאור בירושלים מאז שנת תרצ"ו (1935) נחשב לכתב העת המרכזי בתולדות עם ישראל. מייסדיו היו פרופ' בן-ציון דינור ופרופ' יצחק בער, וחוקרים מן השורה הראשונה היו עורכיו

לקרוא עוד

כתב עת היסטוריה

מלשון דיבור לשפת תרבות
כתב העת היסטוריה החל להופיע בשנת תשנ"ח (1998), ומתפרסם מאז פעמיים בשנה. הוא משמש במה למחקרים בהיסטוריה כללית הכתובים עברית. רוב המשתתפים בכתב העת הם חוקרים ישראלים

לקרוא עוד

הודעות

ספרים

דניאל הרשנזון
211034b
גלן-באארסוק
קרלוגינצבורג
פיטר-בראון
פרגוס-מילר
שלוש-דרכים-להיות-זר
אנתוני-ד-תומס
גורג-מוסה
רישומים של כאב
אקדמיה בין גדרות תיל רון רובין כריכה קדמית
נטלי-זימון-דיוויס
היינץ-שילינג

ההיסטריונים הישראלים לדורותיהם​