Prizes and Scholarships

Every year, the Israeli Historical Society awards prizes to a variety of researchers, male and female students. Among the awards; The ‘People and the World’ award for an outstanding book, the ‘People and the World’ award for an outstanding article, an award for high school students for outstanding dissertations in history and more.

קול קורא

עם ועולם

פרס על שם בלה ושלמה ברטל ז”ל

לקידום המחקר ההיסטורי בישראל

תשע”ט

פרס למאמר מצטיין בהיסטוריה

פרס “עם ועולם” למאמר הטוב בהיסטוריה בשפה העברית יוענק זאת השנה השלישית, בשיתוף החברה ההיסטורית הישראלית.

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס מחברי מאמרים מכל תחומי חקר העבר ובכללם היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות המזרח התיכון, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, פולקלור, לימודי תרבות ועוד.

אפשר להגיש כמועמד לפרס מאמר שראה אור בשנתיים האחרונות, בלשון העברית (שלא הופיעו קודם בלועזית), שמחברו הוא תושב ישראל הנמנה עם הסגל האקדמי (קבוע, או בלתי-קבוע) של מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

על מנת להבטיח הזדמנות שווה לכל הכותבים, אנו פונים בבקשה להמלצה על מאמרים מצטיינים גם אל עורכי כתבי עת ועורכים ראשיים בהוצאות האקדמיות.

יש לשלוח אלינו:

 <!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>עותק אחד של המאמר;

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>מכתב מנומק המסביר תרומתו הייחודית של המאמר;

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>פרטי התקשרות עם המחבר/ת .

יש לשלוח את כל החומרים בקבצים דיגיטליים לכתובת: [email protected]

למידע נוסף כתבו אל: [email protected]

תאריך אחרון להגשה: 14.12.18

הפנייה אל נשים וגברים כאחד.קול קורא

עם ועולם

פרס על שם בלה ושלמה ברטל ז”ל

לקידום המחקר ההיסטורי בישראל

תשע”ט

החברה ההיסטורית הישראלית מתכבדת להכריז על הענקת פרס למצוינות וחדשנות בחקר ההיסטוריה, לספר שנכתב בלשון העברית ומציג מחקר היסטורי מצטיין, פורץ דרך ובעל משמעות חברתית והשלכות ציבוריות.

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס מחברי ספרים והוצאות לאור מכל תחומי חקר העבר ובכללם היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות המזרח התיכון, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, פולקלור, לימודי תרבות ועוד.

אפשר להגיש כמועמד לפרס ספר שראה אור בארבע השנים האחרונות, בלשון העברית, שמחברו הוא תושב ישראל הנמנה עם הסגל האקדמי (קבוע, או בלתי-קבוע) של מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

להגשת מועמדות יש לשלוח ארבעה עותקים של תיק המועמד/ת, הכוללים את המסמכים הבאים:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>ארבעה עותקים של הספר (העותקים לא יוחזרו);

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>מסמך קורות חיים הכולל פרטי התקשרות;

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>מכתב מאת המועמד/ת, המפרט את תרומת המחקר לחקר העבר ואת הקשריו התרבותיים והחברתיים.

אפשר לשלוח את תיקי המועמדות בדואר לכתובת:

החברה ההיסטורית הישראלית, ת”ד 10477, ירושלים, מיקוד 9110401

או להגישם ישירות למשרדנו בכתובת: רחוב ביתר 2, בית הטיילת, ירושלים.

נא לציין על המעטפה: “מועמדות לפרס עם ועולם

בנוסף, יש לשלוח עותק אלקטרוני של התיק (לא כולל הספר), בקובץ אחד, לכתובת [email protected]

למידע נוסף כתבו אל: [email protected]

המועד האחרון להגשת מועמדות: 14.12.2018

אנא ודאו כי קיבלתם אישור על קבלת החומר במייל חוזר בתוך שבועיים מהמועד שנשלח לכתובתנו.

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>הפנייה אל נשים וגברים כאחד.


קול קורא

פרסים לחוקרים מצטיינים

על שם פרופסור עזרא מנדלסון ז”ל ופרופסור יונתן פרנקל ז”ל

לקידום המחקר ההיסטורי על ארצות מזרח אירופה וחיי היהודים בהן

תשע”ט

החברה ההיסטורית הישראלית מתכבדת להכריז על הענקת פרסים לחוקרים מצטיינים של תולדות ארצות מזרח אירופה וחיי היהודים בהן.

גובה הפרס: 10,000 ש”ח

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס חוקרים בראשית דרכם האקדמית (עד חמש שנים ממועד הגשת עבודת הדוקטור).

להגשת מועמדות יש לשלוח ארבעה עותקים של תיק המועמד/ת, הכוללים את המסמכים הבאים:

<!–[if !supportLists]–>1. <!–[endif]–>עותק של עבודת הדוקטור (העותקים לא יוחזרו);

<!–[if !supportLists]–>2. <!–[endif]–>קורות חיים ופרטי התקשרות;

<!–[if !supportLists]–>3. <!–[endif]–>מכתב המועמד/ת המפרט את תרומת המחקר לחקר ארצות מזרח אירופה וחיי היהודים בהן.

<!–[if !supportLists]–>4. <!–[endif]–>שני מכתבי המלצה של חוקרים בכירים בתחום (ישלחו ישירות לחברה ההיסטורית)

אפשר לשלוח את תיקי המועמדות בדואר לכתובת:

החברה ההיסטורית הישראלית, ת”ד 10477, ירושלים, מיקוד 9110401

או להגישם ישירות למשרדנו בכתובת: רחוב ביתר 2, בית הטיילת, ירושלים.

נא לציין על המעטפה: “מועמדות לפרס ע”ש פרופסור עזרא מנדלסון ז”ל ופרופסור יונתן פרנקל ז”ל”.

יש לשלוח עותק אלקטרוני של התיק, בקובץ אחד, לכתובת [email protected]

למידע נוסף כתבו אל: [email protected]

המועד האחרון להגשת מועמדות: 28.12.2018

אנא ודאו כי קיבלתם אישור על קבלת החומר במייל חוזר בתוך שבועיים ממועד ההגשה

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>הפנייה אל נשים וגברים כאחד.